Боратинська сільська рада

територіальна громада Луцького району Волинської області

 2645919e
УКРАЇНА
Боратинська сільська рада
Луцького району
Волинської області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
28/08/2020с. Боратин№ 91/1.2
Про організацію та норми видатків на харчування здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти Боратинської сільської ради у І семестрі 2020-2021 навчального року

Відповідно до статей 32, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про публічні закупівлі», Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону України «Про охорону дитинства», Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 року № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» (зі змінами – Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2016 року № 16), постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних закладах», розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 року № 865-р «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення дітей високоякісними продуктами харчування вітчизняного виробництва», постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 року № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.2020 року № 50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти у період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19»:

1. Забезпечити в І семестрі 2020-2021 навчального року відповідно до укладених угод з постачальниками продуктів харчування безкоштовним одноразовим гарячим харчуванням за рахунок коштів місцевого бюджету та затвердити грошові норми на його організацію для таких категорій дітей:
– дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах, учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» – до 15 грн на одну дитину в день,
– дітей, батьки яких загинули в ході антитерористичної операції – до 15 грн на одну дитину в день;
– дітей, батьки яких призвані по мобілізації на виконання Указів Президента України «Про часткову мобілізацію» для участі в антитерористичній операції, дітей військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, співробітників правоохоронних органів, які задіяні для участі в антитерористичній операції, забезпеченні правопорядку та охороні державного кордону на території Донецької та Луганської областей, дітей з родин внутрішньо переміщених осіб, дітей-інвалідів, дітей з числа учнів 5-11 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (на підставі довідок, виданих відповідними уповноваженими органами) – до 15 грн на одну дитину в день;
– дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах за наявності актів обстеження житлово-побутових умов – до 15 грн на одну дитину в день;
– дітей із сімей, які втратили годувальника (на підставі документів, виданих відповідними уповноваженими органами) до 15 грн на одну дитину в день.

2. Затвердити грошові норми видатків на організацію харчування учнів, що не віднесені до категорій, зазначених у п.1, зокрема учнів 1-4 класів у загальноосвітніх навчальних закладах (обід) за рахунок батьківських коштів – до 15 грн на одну дитину в день.

3. Централізованій бухгалтерії з обслуговування закладів освіти Ганні Вегері витрати на безкоштовне харчування учнів (сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. дітей, батьки яких загинули у ході антитерористичної операції дітей, дітей, батьки яких призвані по мобілізації на виконання указів Президента України «Про часткову мобілізацію» для участі в антитерористичній операції, дітей військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, співробітників правоохоронних органів, які задіяні для участі в антитерористичній операції, забезпеченні правопорядку та охороні державного кордону на території Донецької та Луганської областей, дітей з родин внутрішньо переміщених осіб, дітей-інвалідів, дітей з числа учнів 5-11 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, дітей із сімей, які втратили годувальника) провести в межах асигнувань, виділених на утримання закладів освіти.

4. Керівникам закладів загальної середньої освіти:
4.1 Забезпечити неухильне дотримання нормативно-правових документів щодо організації харчування учнів у закладах освіти.
4.2 Утворити комісію з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини у складі:
– особи відповідальної за організацію харчування, визначеної наказом по закладу;
– медичної сестри;
– кухаря.
4.3. Здійснювати дієвий контроль за роботою харчоблоків, організацією харчування, кількістю та якістю продуктів харчування, які надходять до навчального закладу відповідно до вимог технічної, якісної характеристики продуктів харчування.
4.4. Розробити графік харчування здобувачів освіти з розрахунку максимальної кількості учнів, які можуть одночасно отримувати та вживати їжу, не порушуючи фізичної дистанції 1 м.
4.5. Здійснювати харчування за перспективним двохтижневим меню та меню-розкладом, погодженим із Держпродспоживслужбою у Луцькому районі.
4.6. Проводити харчування дітей пільгових категорій за наявності підтверджуючих їх статус документів.
4.7. Зобов’язати класних керівників здійснювати облік дітей, охоплених безоплатним харчуванням, надавати відомості про них відповідальному за харчування в школі.
4.8. Контролювати якість готових страв, їх відповідність щоденному меню, виконання норм харчування, систематично урізноманітнювати меню дитячого харчування, враховуючи пори року, вікові категорії дітей.
4.9. Забезпечити харчоблоки необхідним запасом мийних та дизенфекційних засобів, столовим і кухонним інвентарем з метою попередження спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь, поширення коронавірусної хвороби, працівників харчоблоків – засобами індивідуального захисту, спецодягом.
4.10. Організувати навчання працівників харчоблоку щодо одягання, використання, зняття засобів індивідуального захисту, їх утилізації.
4.11. Постійно заслуховувати питання організації харчування в закладі освіти на нарадах при керівнику, педагогічних радах, батьківських зборах.
4.12. Організувати проведення з учнями 1-11-х класів бесід про дотримання правил поведінки в їдальні, культури прийняття їжі.
4.13. Провести серед батьків учнів 5-11-х класів роз’яснювальну роботу щодо важливості для здоров’я дитини отримання гарячого харчування.

5. Комісії з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини:
5.1. Проводити оцінювання якості продуктів харчування та продовольчої сировини відповідно до вимог технічної, якісної характеристики продуктів харчування.
5.2 Приймати продукти харчування та продовольчу сировину лише за наявності супровідних документів, які підтверджують відповідність даної продукції.
5.3. При встановлені недоброякісності будь-якого продукту комісією з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини складати акт у трьох примірниках на недоброякісну продукцію та разом із актом повертати постачальнику.

6. Кухарю закладів загальної середньої освіти:
6.1. При плануванні щоденного меню-розкладки дотримуватися перспективного двотижневого меню, картотеки страв, забезпечити ведення необхідної документації (журнал «Бракеражу сирих продуктів», «Бракеражу готової продукції», «Журнал здоров’я», «Складська книга» тощо).
6.2. Дотримуватись правил та умов зберігання, термінів реалізації продуктів, що швидко псуються.
6.3 Забезпечити умови для зберігання добових проб страв.

7. Медичній сестрі закладів загальної середньої освіти:
7.1. Під час складання меню-розкладки дотримуватися норм виходу страв відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних закладах».
7.2. Знімати пробу страв за півгодини до видачі їжі відповідно до переліку страв наведених в меню-розкладці, при цьому визначати фактичний вихід страв, їх температуру, смакові якості, консистенцію результати зняття проби записувати до Журналу бракеражу готової продукції.
7.3. Щодня бути присутньою під час відбору кухарем добових проб кожної готової страви раціону, зберігати упродовж доби до закінчення аналогічного прийому їжі наступного дня.
7.4. Розміщувати завірене керівником навчального закладу щоденне меню із зазначенням виходу та ціни страви поруч з вікном видачі їжі з харчоблоку.
7.5. Контролювати санітарний стан харчоблоку у навчальному закладі, своєчасне проходження медичних оглядів працівниками.
7.6. Забезпечити контроль за дотриманням правил особистої гігієни персоналом, перевіряти на наявність гострих респіраторних інфекцій.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Оксану Врублевську, методиста з питань освіти.

Сільський голова Сергій ЯРУЧИК
Богдана Макарчук

Додатки :

Розпорядження № 91-1.2 Про організацію та норми видатків на харчування здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти Боратинської сільської ради у І семестрі 2020-2021 навчального року від 28.08.2020
Covid 19
графік руху
графік прийому лікарів
КП Боратин
ютуб
приєднуйтесь до нас фейсбук

АРХІВ НОВИН

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-30153856-38');